Door het tijdelijk opslaan van patiëntgegevens kan je de verwijsbrieven later op de dag afronden en verzenden, en eerder verzonden verwijsbrieven later nog inzien en afdrukken. Ook maakt dit het mogelijk een brief her te gebruiken wanneer een patiënt liever naar een andere zorginstelling wordt verwezen.
Voor zorginstellingen is het daarnaast mogelijk de verwijzing opnieuw op te vragen.

Was dit artikel nuttig?