Vrijwel de hele zorg wordt bediend door ZorgDomein: huisartsen, verloskundigen, ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, diagnostische centra, laboratoria en instellingen voor onder meer geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, verpleging, verzorging en thuiszorg.

Halverwege 2016 maakte al ruim 91% van de huisartsen in Nederland gebruikt van ZorgDomein. Zij hebben op dat moment inzicht in het zorgaanbod van 77 ziekenhuizen, 90 GGZ-instellingen, 32 laboratoria, 96 ZBC’s en 17 VV&T instellingen.

Was dit artikel nuttig?