ZorgDomein is een Nederlands bedrijf dat oplossingen biedt voor de zorgsector. Met ZorgDomein kunnen zorgverleners eenvoudig digitaal patiënten doorverwijzen, diagnostiek aanvragen en elkaar raadplegen. ZorgDomein is zelf geen zorginstelling.

Wie maken er gebruik van ZorgDomein?
Vrijwel de hele zorg wordt bediend door ZorgDomein: huisartsen, verloskundigen, ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, diagnostische centra, laboratoria en instellingen voor onder meer geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, verpleging, verzorging en thuiszorg maar ook fysiotherapeuten, psychologen en andere eerstelijns zorgverleners.

Waarom gebruikt mijn verwijzer ZorgDomein?
Verwijzers gebruiken ZorgDomein om meerdere redenen.

  • Wij zorgen ervoor dat alle communicatie via onze applicatie op een gestructureerde en veilige manier gebeurt
  • Ook zorgen we ervoor dat zowel de patiënt als de zorginstelling goed geïnformeerd worden over de verwijzing
  • De verwijzers hebben in ZorgDomein een duidelijk overzicht welke zorg er beschikbaar is.

Hoe wil ZorgDomein de (patiënten)zorg verbeteren?
ZorgDomein wil de (patiënten)zorg op de volgende manieren verbeteren:

  1. de verwijzer en de patiënt meer keuze geven in het zorgaanbod
  2. de verwijzer en de patiënt beter informeren
  3. de patiënt sneller en gerichter op het juiste spreekuur laten komen
  4. onnodige bezoeken en consulten voorkomen
  5. onnodige telefoontjes en papierverspilling voorkomen

Dit betekent dat de patiënt samen met de verwijzer de meeste geschikte zorginstelling kan kiezen binnen ZorgDomein. Ook ontvangt de patiënt na het maken van de verwijzing het ZorgDomein Patiëntbericht, waar informatie te vinden is over hoe de afspraak tot stand komt en welke voorbereiding er nodig is voor de afspraak. In de tussentijd heeft de specialist de verwijsbrief al ontvangen voordat de patiënt op consult komt. Hierdoor zijn alle betrokkenen beter voorbereid op je afspraak.

Was dit artikel nuttig?