Dat gebeurt op verschillende manieren:

1. De informatie vanuit ZorgDomein is alleen toegankelijk voor diegenen die daarvoor bevoegd zijn

2. Alle berichten van en naar ZorgDomein worden via beveiligde verbindingen verstuurd

3. De verstuurde informatie wordt alleen afgeleverd aan vooraf afgesproken ontvangers

4. De toegang tot informatie is beschermd tegen indringers van buitenaf

5. De gegevens worden volledig geautomatiseerd verwerkt, waardoor deze niet inzichtelijk zijn voor medewerkers van ZorgDomein

6. Voor het geval het onverhoopt voorkomt dat een medewerker gegevens onder ogen krijgt, hebben alle medewerkers van ZorgDomein een geheimhoudingsverklaring getekend

7. Er wordt continu gewerkt aan de bewustwording over omgang met (patiënt)informatie

8. Alle toeleveranciers werken volgens dezelfde standaarden als ZorgDomein op het gebied van informatiebeveiliging. Onze serviceprovider is zowel ISO27001 als ZSP (ZorgServiceProvider) gecertificeerd.

Was dit artikel nuttig?