Nee. Een elektronisch patiëntendossier (EPD) maakt patiëntgegevens inzichtelijk voor zorgprofessionals.

ZorgDomein regelt alleen de medisch-logistieke afstemming rond de patiënt tussen zorgprofessionals.

Wel heeft ZorgDomein haar berichtgeving voor veel zorginstellingen geïntegreerd met het informatie systeem van de zorginstelling. In dat geval komt de elektronische verwijsbrief van ZorgDomein in het EPD van de zorginstellingen.

Was dit artikel nuttig?