Hoe komen mijn gegevens in ZorgDomein?
Wanneer jouw verwijzer (bijvoorbeeld je huisarts) je verwijst naar een zorginstelling, voert hij of zij de verwijsgegevens in ZorgDomein in en verzendt deze naar de zorginstelling.

Wat doet ZorgDomein met mijn medisch dossier?
ZorgDomein houdt geen medisch dossier van patiënten bij. Wij ontvangen van de verwijzer informatie uit je dossier en sturen deze door naar de gekozen zorginstelling.

Welke gegevens zitten er van mij in ZorgDomein?
In ZorgDomein zitten uitsluitend gegevens die betrekking hebben op de verwijzing door je huisarts (of een andere zorgverlener) naar een zorginstelling. Dat zijn je persoonsgegevens (leeftijd, geslacht, BSN), NAW-gegevens, verzekeringsgegevens en relevante medische informatie.

Hoe lang en waarom bewaart ZorgDomein mijn persoonsgegevens?
ZorgDomein bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de verwijzing, de aanvraag diagnostiek, het aanvragen van een eConsult of een gesprek via Patiëntoverleg (tussen zorgverleners).

Gedurende de periode dat ZorgDomein je persoonsgegevens beheert, zijn deze versleuteld opgeslagen in een beveiligde omgeving en dus voor niemand inzichtelijk noch toegankelijk.

De bewaartermijn die ZorgDomein hanteert is overeengekomen met het Landelijke Gebruikersforum.

De bewaartermijn is 18 maanden. Deze wordt aangehouden zodat de verwijzer de verwijsbrieven indien nodig later nog kan afmaken en verzenden, én zodat eerder verzonden verwijsbrieven op een later moment nog ingezien en eventueel afgedrukt kunnen worden. Ook kan de verwijsbrief op deze manier nogmaals verzonden worden naar de zorginstelling.

Na de bewaartermijn verwijdert ZorgDomein al je persoonsgegevens.

Hoe lang is de verwijzing geldig?
Hoe lang een verwijzing geldig is, wordt bij de ontvangende zorginstelling en bij de zorgverzekeraar bepaald.

Was dit artikel nuttig?