De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zegt dat een zorgverlener medische informatie mag delen met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij jouw behandeling.

Bij een verwijzing naar een medisch specialist is het gebruikelijk dat medische informatie over jou als patiënt wordt meegestuurd. Door instemming met de verwijzing, geef je impliciet toestemming voor informatieverstrekking aan die medisch specialist.

Je kunt bij je zorgverlener bezwaar maken tegen de uitwisseling van gegevens. Dan worden er geen gegevens gedeeld.

Was dit artikel nuttig?